VPS CRAZYX
W W W . C R A Z Y X - V P S . C O M

VPS สำหรับใช้เปิดเกมส์ทั่วไป ( ฟรี Anti Ddos ทั้ง UDP และ TCP)
SSD PACK 1
650 บาท/เดือน.

CPU 2 Core
RAM 4 GB (NOT SHARE)
SSD 80 GB
Bandwidth Unlimited
Network 1,000 Mbps
Network Uptime 99%
Free Firewall 99.99%
24/7 Support

SSD PACK 2
900 บาท/เดือน.

CPU 4 Core
RAM 8 GB (NOT SHARE)
SSD 100 GB
Bandwidth Unlimited
Network 1,000 Mbps
Network Uptime 99%
Free Firewall 99.99%
24/7 Support

SSD PACK 3
1,500 บาท/เดือน.

CPU 6 Core
RAM 16 GB (NOT SHARE)
SSD 120 GB
Bandwidth Unlimited
Network 1,000 Mbps
Network Uptime 99%
Free Firewall 99.99%
24/7 Support

SSD PACK 4
2,000 บาท/เดือน.

CPU 8 Core
RAM 32 GB (NOT SHARE)
SSD 150 GB
Bandwidth Unlimited
Network 1,000 Mbps
Network Uptime 99%
Free Firewall 99.99%
24/7 Support